ZVEZDANI TRENUTAK

Zašto se kaže ZVEZDANI TRENUTAK

Ovaj izraz nije zabeležen ni u jednom od naša dva
najveća rečnika savremenog jezika – onom Matice srpske
i Srpske akademije nauka i umetnosti. To ipak ne znači
da on ne postoji i da se ne upotrebljava u našem jeziku.
Primera upotrebe toga izraza ima dosta, a neke od njih
zabeležio je J. Matešić u Frazeološkom rječniku. Uz
odrednicu zvjezdani trenutak on daje sledeće
objašnjenje: „posebno povoljni/pogodni časovi, najbolji
trenuci koga/čega“, ilustrujući to i ovim dvema
rečenicama:
„…veliki trenutak u jednoj umjetnosti koji je nađen
i koji će kao svi zvjezdani trenuci naći svoj zalaz. –
T1968.
…tutnut u oguglalu retoričku frazu o našem
rodoljublju koje je poglavito tu dosezalo zvjezdane
trenutke od ilirskog preporoda do ustanka četrdeset i
prve… – T1968.“
Oba ova primera, kao što vidimo, novijeg su
datuma (1968), kao i treći, nenavedeni (koji je iz 1971).
To nije ni čudno, jer je izraz zvezdani trenutak nastao
skoro, tako reći u naše vreme. Kod nas se mogao pojaviti
tek iza 1952. godine. Tada je objavljen prevod zbirke
istorijskih novela Zvezdani časovi čovečanstva
austrijskog pripovedača Stefana Cvajga (1881-1942), u
kome delu je, kako tvrde N. S Ašukin i M. G. Ašukina, u
knjizi Kršatie slova (Krilate reči), prvi put upotrebljen
taj izraz.
U predgovoru svoje knjige sam Cvajg objašnjava
izraz zvezdani trenutak, koji se nalazi u njenom naslovu On kaže: „Svaki epohalni korak iziskuje pripreme, svaki
realni događaj sazreva postupno… od miliona uzalud
proteklih trenutaka samo je jedan stvarno istorijski –
zvezdani čas čovečanstva… ako otkuca zvezdani čas, on
unapred određuje buduće godine i stoleća.“ Taj
jedinstveni tren „predodređuje sudbinu stotina pokolenja,
usmerava život pojedinih ljudi, čitavih naroda, čak
čitavog čovečanstva“.
Uz ova objašnjenja Cvajg direktno odgovara i na
pitanje zašto prelomne istorijske trenutke naziva
„zvezdanim časovima“.
„Zato“ – kaže on – „što oni, poput večnih zvezda,
neprestano sijaju u noći zaborava i tavorenja.“
Posle svega ovoga jasno je kako je nastao izraz
zvezdani trenutak ili zvezdani čas i zašto se upotrebljava
u značenju: „prelomni, odlučujući trenutak“, „trenutak
od epohalnog značaja“.