ZVEZDA VODILJA

Zašto se kaže ZVEZDA VODILJA

I ovaj je izraz biblijskog porekla. Ali, za razliku od
onih koje smo već upoznali i koji imaju koren u Svetom
pismu Staroga zavjeta (Adamova jabučica, istočni Greh,
Nojeva barka, Sodoma i Gomora itd.), izraz zvezda
vodilja potiče iz Svetog pisma Novoga zavjeta, knjige u
kojoj se opisuje život i delovanje osnivača hrišćanske
religije – Isusa Hrista Nazarećanina.
Rođenje Hristovo, od koga se datuma računaju
godine po današnjem evropskom i međunarodnom
kalendaru, navešteno je kao dolazak novog mesije –
spasitelja ljudskog roda. (Pre njega bio je to Mojsije).
Vest o tome pronela se Judejom, pa je među
vlastodršcima zavladao veliki strah. Evo kako se u
Vukovom prevodu Novog zavjeta, u Jevanđelju po
Mateju, opisuje taj događaj:
„ A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judejskome, za
vremena cara Iroda, a to dođu mudraci od istoka u
Jerusalim i kažu:
Gdje je car Judejski što se rodio? Jer smo vidjeli
njegovu zvijezdu na istoku, i došli smo da mu se
poklonimo.
Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s
njim.
I sabravši sve glavare svešteničke i književnike
narodne, pitaše ih: Gdje će se roditi Hristos?
A oni mu rekoše: U Vitlejemu Judejskome; jer je
tako prorok napisao:
I ti, Vitlejeme, zemljo Judina! ni po čem nijesi
najmanji u državi Judinoj: jer će iz tebe izići čelovođa
koji će spasti narod moj Izrailja.
Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitivaše ih kad
se pojavila zvijezda.
I poslavši ih u Vitlejem, reče: Idite i raspitajte
dobro za dijete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem
da mu se poklonim.
I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvijezda koju
su vidjeli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade
od ozgo gdje bješe dijete.
A kad vidješe zvijezdu gdje je stala, obradovaše se
veoma velikom radosti.
I ušavši u kuću, vidješe dijete s Marijom materom
njegovom, i padoše, i pokloniše mu se; pa otvoriše dare
svoje i darivaše ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.“
„Mudraci od istoka“ slave se danas u Katoličkoj
crkvi svakoga 6. januara kao Sveta tri kralja (Gašpar,
Melhior i Baltazar), jer su, idući za zvezdom, prvi došli
da se poklone „kralju nebesnome“. Po tome je i zvezda
za kojom su išli i koja ih je dovela do mesta Hristova
rođenja nazvana zvezda vodilja. Taj se izraz danas
upotrebljava u značenju: „ono što nekoga vodi u životu;
putokaz“.
Slično značenje ima i izraz ideja vodilja ili misao
vodilja.