TESPISOVA KOLA

Zašto se kaže TESPISOVA KOLA

Ovaj ustaljeni izraz, koji se u nas retko upotrebljava, nastao je po imenu prvog grčkog pisca tragedija, a uz to pesnika i glumca Tespisa (grčki: Thespis). Živeo je u šestom stoleću pre naše ere i bio preteča velikih grčkih tragičara Eshila, Sofokla i Euripida. Po svemu tome Tespis je stvarna istorijska ličnost, pa izraz što je nastao po njegovom imenu (Tespisova kola) ne bi spadao u ovaj deo knjige, gde se nalaze frazemi vezani za grčku i rimsku mitologiju. Ipak, Tespis ima neke veze sa starim grčkim mitovima. On je, naime, kao pisac tragedija, obrađivao mitološke teme, dodajući ih ditirambima što su se obično pevali prilikom Dionizijskih svečanosti. Zabeleženo je da je prva njegova tragedija, i prva grčka tragedija uopšte, prikazana u Atini o „Velikim Dionizijama“ 534. godine pre naše ere. Kasnije je, i sam nastupajući kao glumac, sa svojim horom išao po celoj Grčkoj, putujući od mesta do mesta i dajući predstave. Tako je nastao i izraz Tespisova kola, koji znači: „putujuće pozorište“,ili, ako to zvuči bolje i modernije – „teatar u gostima“. I u nas su u drugoj polovini devetnaestog i prvih decenija dvadesetog veka postojala putujuća pozorišta, tj. putujuće pozorišne trupe, koje su iznedrile i velike glumce, kao što je bio Milivoje Živanović i mnogi drugi. Svi su se oni, dakle, vozili u „Tespisovim kolima“.