STAVITI RUKU U VATRU

Zašto se kaže STAVITI RUKU U VATRU

Mazije sada nema“ – pričao mu je vojvoda Luka –
„ali je bila u običaju prije 15-20 godina (dakle, oko 1850

 • M. Š.). To je bivalo vako: Uzmu koto vode, postave na
  oganj te uzavre. Kad je u prvome ključu, tada zakunu
  vodu nebom, zemljom i svetijem Jovanom da stane, tj.
  da ne ključa. Tad bace u koto klip gvožđa ili mazije te
  okrivljenik mora zahvatiti s obje ruke i izvaditi sa dna
  kotla maziju. Ako je prav, kažu, neće se opariti nego
  samo ako je kriv. Ali ipak dosta puta kad vide da on već
  hoće da zamoči ruke, a nisu se ni najmanje oparile,
  dakako da su oni bili proglašeni pravima. Najviše se te
  vrsti dokaza upotrebljavalo kad je ko kakvu ženu
  razglasio da je nevjerna, pa je trebalo, ako je htjela da se
  oslobodi podozrenja, da se podvrgne tome ispitu.“
  Nesretne žene! Kako su sve u prošlosti morale
  dokazivati svoju nevinost!