SMOKVIN LIST

Zašto se kaže SMOKVIN LIST

Izraz smokvin list proistekao je takođe iz biblijske priče o životu prvih ljudi u Edenskom vrtu. Već smo, u prethodnom prilogu (Adamova jabučica), videli kako je na nagovor lukave zmije znatiželjna i lakoverna Eva zagrizla plod zabranjenog drveta poznanja dobra i zla, davši ga i svom mužu Adamu, koji takođe, nesmotreno, načini veliki greh. Taj se trenutak u Knjizi Postanja (uStarom zavjetu) opisuje ovako: „Tada se obadvoma otvoriše oči, i spoznaju da su goli te spletoše smokova lišća i naprave sebi pregače.“ Po tome je i Bog saznao da su Adam i Eva prekršili njegovu zabranu, a zatim i kako se sve zbilo: da je zmija na zlo nagovorila Evu, a Eva Adama. I izrekao im je svima teške kazne. Pre svega zmiji: „Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzaćeš i zemlju jesti sveg života svog…“ A Evi reče: „Trudnoći tvojoj muke ću umnožiti, u mukama djecu ćeš rađati. Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom.“ Najtežu kaznu iskusio je ipak Adam. Njemu je Bog rekao: „ Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio da jedeš rekavši: S njega da nisi jeo! – evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog! Rađaće ti trnjem korovom, a hranićeš se poljskim raslinjem. U znoju licasvoga hljeb svoj ćeš jesti…“ Tako bog istera čoveka iz raja „i nastani ga istočno od vrta edenskog, pa postavi heruvime (anđele) i plameni mač koji se svjetlucao – da stražare nad stazom koja vodi k stablu života“ (da ga ljudi ne bi dokučili i tako postali besmrtni). U Starom zavjetu govori se dalje o životu Adamovih i Evinih potomaka, ali nas to ovde neće zanimati. Vratićemo se stoga samom izrazu smokvin list.Videli smo da je to, po Bibliji, bila prva odeća kojom su Adam i Eva, kad su stekli sposobnost razlikovanja dobra i zla i spoznali stid, prekrili „sramotne“ delove svoga tela. Odatle se kasnije razvilo i savremeno značenje togaizraza: „ono čime se pokriva kakva sramota“ ili „sredstvo za prikrivanje (lažnog) stida”.