SLEPI PUTNIK

Zašto se kaže SLEPI PUTNIK

Među brojnim ustaljenim izrazima s odredbom
slep (ijekavski slijep), kao što su slepa vrata, slepa
poslušnost, slepa sreća, slepa ulica, slepi kolosek, slepi
metak, slepi miš, slepi prozor, slepi slučaj, slepi fenjer,
slepo kuče, slepo oko, slepo oružje, slepo pismo, slepo
crevo i sl., najzagonetniji je i najzanimljiviji slepi putnik.
Značenje toga frazema jasno je gotovo svakom izvornom
govorniku našeg jezika, pogotovo obrazovanom, a
zabeleženo je i u Rečniku Matice srpske, gde među
izrazima navedenim uz reč slep stoji:
„slepi putnik onaj koji putuje vozom ili brodom
bez vozne karte.“ (V tom, str. 850 b).
Isto je, i još kraće, objašnjenje i u Matešićevom
Frazeološkom rječniku hrvatskog ili srpskog jezika (izd.
„Školska knjiga “ Zagreb, 1982):
„slijepi putnik putnik bez vozne karte“ (str. 550
6).
Ni u jednom od tih rečnika, međutim – kao,
uostalom, ni u mnogim drugim koje smo pregledali,
uključujući i etimološke – nije objašnjeno kako je frazem
slepi putnik nastao i zašto se „putnik bez vozne karte“
naziva upravo tako, a ne nekako drukčije.
Od velikih jezika iz kojih smo mogli preuzeti taj
frazem jedino se u nemačkom kaže isto kao kod nas:
blinder Passagier (blinder pasažir) – doslovno: slepi
putnk. U engleskom je drukčije: stowaway, u
slobodnijem prevodu: „tajno utovareni“, „sklonjeni“,
„onaj koji se provlači, provuklica“. U ruskom je, opet,
зaяц „zec“. (Rusi imaju i širi izraz: eздить ili eхaть зайцем, što znači: „putovati kao slepi putnik“.) U
francuskom je: voyageur en contrabande – „krijumčareni
putnik“, u italijanskom: passaggero clandestino – „tajni
putnik“ itd.
Po svemu tome može se zaključiti da smo frazem
slepi putnik, najverovatnije, preuzeli iz nemačkog jezika,
i to doslovnim prevođenjem (kao kalk). Da li su ga
Nemci prethodno preuzeli iz holandskog ili švedskog,
gde takođe postoji, nije za nas toliko važno. Važnije je
da utvrdimo zašto je putnik bez karte u nemačkom (ili
holandskom, švedskom – svejedno) nazvan upravo tako –
slepi putnik (izvorno: blinder Passagier).
Moguće su dve pretpostavke, koje inače kolaju u
laičkim, pa i stručnim krugovima:

 1. da je nekad postojao pomorski propis, ili bar
  uobičajena praksa, da se slepci prevoze brodovima
  besplatno, bez vozne karte i
 2. da su se krijumčareni putnici, tj. putnici bez
  vozne karte, skrivali po mračnim kutovima palube ili
  potpalublja brodova na koje su se tajno ukrcavali, pa su
  onda, kad ih otkriju i izvuku iz tame, bivali zaslepljeni
  žarkom svetlošću i tako ostajali izvesno vreme slepi.
  Bez obzira na to što će se ova objašnjenja nekome
  učiniti uverljivim, ona nisu potkrepljena nikakvim
  dokazima, pa se mogu uzeti samo kao zanimljive
  pretpostavke. Nigde, naime, u pomorskom pravu, bar
  koliko je meni poznato (a pregledao sam mnoge izvore,
  naše i strane), nije postojao propis po kome bi slepi ljudi
  imali pravo na besplatan prevoz, kao što nigde još nije
  otkriven neki zapis koji bi svedočio da je postojala
  makar uobičajena praksa u tom smislu. Drugo objašnjenje, opet, zvuči suviše maštovito i nategnuto da
  bi se moglo prihvatiti bez čvršćih dokaza. Zato je teško
  poverovati da je frazem slepi putnik nastao na taj način.
  Mnogo je verovatnije lingvističko objašnjenje, do koga
  smo došli analizom značenja nemačkog prideva blind –
  „slep“, kao odredbenog dela izraza blinder Passagier.
  Prema iscrpnom i pouzdanom Ristić-Kangrginom
  Enciklopediskom nemačko-srpskohrvatskom rečniku
  (Beograd, 1936), taj pridev u nemačkom, pored
  osnovnog značenja: „slep“, „onaj koji ne vidi“, ima još
  nekoliko značenja, od kojih je za objašnjenje našeg
  frazema posebno zanimljivo ono navedeno u tačkama
  2,4 i 5. Po tome blind može da znači i „zaklonjen“,
  „nevidljiv“, „prikriven“ i sl. Ta su značenja ilustrovana i
  konkretnim primerima: blind Kappe – „ volšebna kapa,
  kapa koja čini nevidljivim“, ili blinde Gräben –
  „zaklonjeni (prikriveni) rovovi“, ili blinde Klippen – „
  grebeni (i stene) pod vodom“, dakle: „skriveni grebeni“.
  I kod nas, stakloresci upotrebljavaju germanizam blind
  ram za okvir na kome se zateže platno, a koji je iza
  platna, dakle nevidljiv. Isto tako imamo izraz „slepi
  pod“, jer se ne vide daske kad se odozgo stavi parket.
  Već na osnovu ovih primera može se s velikom
  dozom sigurnosti zaključiti daje, s osloncem na takvo
  značenje nemačkog prideva blind – „slep“, nastao, pored
  drugih, već pomenutih, i ustaljeni izraz blinder
  Passagier – „slepi putnik“.
  Slepi putnik, dakle, znači izvorno: „nevidljivi,
  prikriveni, skriveni putnik“, „putnik koji se skriva“
  (najčešće na brodu, ali i u vozu ili nekom drugom
  prevoznom sredstvu). Nakon svega može se reći da je objašnjenje
  jednostavno. Frazem slepi putnik (izvorno: blinder
  Passagier) nastao je u nemačkom (a pre toga, možda, i u
  holandskom ili švedskom), pa je potom sa već ustaljenim
  značenjem kao prevedenica (kalk) prenesen i u naš jezik.
  Od nas, ili direktno iz nemačkog, primili su taj izraz i
  Slovenci, kod kojih takođe postoji frazem slepi potnik.