PUNOM PAROM

Zašto se kaže PUNOM PAROM

Iz sveta saobraćajne tehnike potiče i ustaljeni izraz
punom parom, koji, po Matešiću, znači: „1) svom/punom
brzinom, što brže može“, ili „vrlo živo, svom snagom,
svim silama“.
Ovaj izraz nastao je, svakako, ranije (verovatno,
još u XIX stoleću), u svakom slučaju pre frazema do
daske, o kome je već bilo govora u prethodnom tekstu.
Prvi brod na parni pogon (parobrod), naime, izrađen je
još 1803, a prva parna lokomotiva (parnjača) 1829, dok
se automobili na benzinski pogon pojavljuju skoro šest
decenija nakon toga: 1886, kada je Karl Benc (Benz)
konstruisao prvu trokolicu sa benzinskim motorom.
Kao stariji, a uz to ustaljen i u standardnojezičkoj
praksi frazem punom parom zabeležen je i u Matičinom
rečniku savremenog književnog jezika. Tu se među
izrazima pod rečju para nalazi i punom, svom parom,
dok se frazem do daske uopšte ne navodi jer ga
sastavljači rečnika nisu imali u građi.
Nastanak frazema punom parom nije teško
objasniti. Poznato je da vozila na parni pogon postižu
maksimalnu brzinu puštanjem sve, pune pare. Otuda
onda i prvo značenje toga frazema navedeno u Rečniku
Matice srpske: ,,a) svom, punom brzinom (obično o
vozu, parobrodu)“, s primerom: „Otisnemo se punom
parom u pravcu kita“. Iz toga se potom razvilo i drugo,
preneseno značenje: ,,b) vrlo živo, svom snagom, svim
silama“. Tako se ovaj frazem danas upotrebljava i u
slučajevima kad o pari u pravom smislu reči ne može biti
ni govora, kao u primerima: „Zaigrali smo punom parom“ (RMS), ili: „Radili smo (učili, pripremali se za
ispit) punom parom“.