PREKI SUD

Zašto se kaže PREKI SUD

U našem pravosudnom sistemu postoje, ili su
postojali razni sudovi: osnovni (ili opštinski) sud, viši (ili
okružni) sud, vrhovni sud, pa onda privredni sud, crkveni
sud, vojni sud, istražni sud, a u religiji još i poslednji ili
strašni sud itd. Svi ti nazivi sami po sebi kazuju o kavom
je sudu reč. I kad se kaže preki sud, znamo uglavnom o
čemu se radi (osećamo pri tom čak i neku nelagodnost),
ali nije sigurno da znamo i kako je nastao taj izraz i šta, u
stvari, znači.
Za određenje ovog naziva bitno je značenje
atributa. Pridev prek, ijekavski prijek (u poređenju preči
i najpreči) ima u našem jeziku više značenja, koja se
uglavnom svode na sledeća četiri:
1.„poprečan“ (suprotno od ,,uzdužan“), kao u
primeru iz Rečnika Matice srpske: „Ostavi rad u
dućanu… pa polete drugim prečim (tj. poprečnim – M.Š.)
ulicama. Srem.“, ili „najkraći“, kao u izrazu preki put
(,,prečac“);

 1. u vremenskom smislu: „neposredan, nagao, koji
  nije postepen” (npr. preka opasnost, što znači:
  „neposredna opasnost“), ili, s tim u vezi: „koji se ne
  može odgađati, koji treba odmah izvršiti, hitan“ (npr.
  preki posao, o čemu je, u časopisu „Jezik“, opširnije
  pisao zagrebački filolog dr Božidar Finka);
 2. u kvalitativnom smislu: „važan, koji je od veće
  vrednosti“, kao u primeru iz RMS: „Zdravlje ipak preče
  od zabave. Lesk.“; 4. opet kvalitativno: „koji se brzo razljuti, nagao
  žestok, prgav“, pa i „grub, strog, surov, nemilostiv,
  nemilosrdan“.
  Razvoj ovih značenja (od onog osnovnog, pod 1,
  do prenesenih, 2-4) lepo je objašnjen u velikom Rječniku
  IAZU. Tu, u knj. XI, na str. 924, stoji:
  „PRIJEK… adj. uzima se za pravac, koji je
  najkraći među dvije točke; s pojmom kratkoće stoji u
  svezi pojam brzine.jer što je kratko, brze se prijeđe, nego
  što je dugo, isp. naprečac, s pojmom brzine srodan je
  pojam naglosti, nenadanosti, također pojam nemilosti,
  ljutine, žestine i zloće u moralnom smislu.“
  Koje od ovih značenja ima pridev prek u izrazu
  preki sud!
  S obzirom na razloge formiranja: suđenje za
  političke ili slične krivice „u izuzetnim prilikama (rat,
  pobuna ili neredi druge vrste)“, pa i činjenicu da su
  presude toga suda, po pravilu, stroge i nemilosrdne (u
  ratnim prilikama izriču se uglavnom smrtne kazne, i to
  bez priziva), moglo bi se pomisliti da preki sud znači:
  „strog, surov, nemilostiv sud“. Pa ipak, taj izraz nije
  nastao s osloncem na takvo značenje prideva prek, nego
  na ono navedeno kod nas pod tačkom 2: „koji se ne
  može odgađati, koji se mora odmah izvršiti, hitan“.
  Preki sud je, dakle, sud koji sudi „po hitnom
  postupku, tj. ne držeći se redovnih sudskih postupaka i
  procedure“, što će reći da presuđuje „naprečac, bez
  odugovlačenja“, kako to već izuzetne prilike u kojima se
  formira i deluje i zahtevaju.