POTEMKINOVA SELA

Zašto se kaže POTEMKINOVA SELA

Izraz Potemkinova sela nastao je u XVIII stoleću i
vezuje se za jednu poznatu istorijsku ličnost – za ime
Georgija Aleksandroviča Potemkina, ili, kako Rusi kažu

 • Patjomkina (1739-1791).
  Potemkin je bio ruski knez, uz to
  generalfeldmaršal i ljubimac carice Katarine II. Njenu
  naklonost stekao je još 1762. godine, kada je, kao
  gardijski oficir, odigrao odlučujuću ulogu u dvorskom
  prevratu kojim je Katarina II preotela vlast svome mužu
  caru Petru III Fjodoroviču. Kao ličnost od caričinog
  poverenja, vrhovni komandant vojske i prvi ministar, on
  je imao ogromnu vlast i uticaj u Ruskom carstvu.
  Učestvovao je u prvom ratu Katarine II s Turcima, koji
  je vođen 1768-1774, a u drugom ratu, 1787-1791, bio je
  glavno komandujući ruske vojske.
  Kada su, posle prvog rusko-turskog rata, Krim i
  severne obale Crnog mora pripojeni Rusiji, Potemkin je
  pristupio kolonizaciji novoosvojenih krajeva. Da bi
  pokazao brz i uspešan razvoj i ekonomski procvat toga
  područja pod ruskom vlašću, organizovao je, 1787,
  trijumfalno putovanje carice Katarine II na Krim.
  Svečanoj koloni pridružio se i austrijski imperator Josip
  II, pod imenom grofa Falkenštajna, a tu su bili i
  ambasadori velikih sila, među njima i francuski poslanik,
  grof Segir.
  Pošto stanje u Novorusiji nije bilo ni izdaleka
  onakvo kakvim ga je – da bi sebi pribavio još veći uticaj i
  slavu – prikazivao Potemkin (jer tamo je bilo čak i
  pobuna), on se trudio da pred očima carice Katarine II i njenih gostiju na razne načine dočara idiličan život
  tamošnjeg stanovništva. Zato je naredio da se duž
  imperatorkinog puta izgrade naselja, koja su bila samo
  prazne dekoracije (kulise). Seljaci dovedeni iz drugih
  krajeva, u svečanom, prazničnom ruhu i sa buketima
  poljskog cveća, dočekivali su Njeno carsko veličanstvo
  na pojedinim stanicama da bi odmah zatim bili
  prebacivani dalje prema Krimu i pojavljivali se u istoj
  ulozi više puta. Uz samu cestu bile su složene gomile
  vreća, koje su umesto žita bile nabijene peskom. U
  Kremčugu i drugim gradovima kroz koje je prolazila
  svečana kolona bili su zasađeni bujni parkovi i aleje, koji
  su se desetak dana kasnije sušili i nestajali. U Hersonu
  Potemkinovi ljudi su sagradili tvrđavu, koju je srušila
  prva oluja, a tu je bila i lađa, koja se nije mogla spustiti u
  vodu, jer bi odmah potonula.
  Sva ta raskoš i bogat život stanovništva koje je
  Potemkin pokazivao Katarini i njenoj pratnji bili su,
  dakle, obična prevara, obmana i laž. To nije moglo
  izmaći oštrom oku prisutnih stranaca, pogotovo
  diplomata, pa se o Potemkinovoj obmani počelo
  naveliko pisati. Carica Katarina pokušavala je da
  opovrgne glasove o tome, koji su i do nje dopirali, ali
  bez uspeha. Svedočenja očevidaca bila su uverljivija.
  Tako je francuski poslanik Segir, učesnik u svečanom
  pohodu, u svojim Memoarima ostavio, pored ostalog, i
  ovaj zapis:
  „Gradovi, sela, salaši, a ponekad i obične kolibe,
  bili su tako ukrašeni i maskirani trijumfalnim kapijama,
  girlandama cveća i nakićenim arhitektonskim
  dekoracijama da je njihov izgled obmanjivao,
  preobraćajući ih u našim očima u velelepne dvorce i
  raskošno izgrađene vrtove…“ Veliki broj napisa o
  Katarininom putovanju na jug, u kojima su
  raskrinkavane Potemkinove podvale, doveo je do toga da
  se već dvadesetih godina XIX stoleća počeo
  upotrebljavati izraz Potemkinova sela. Kasnije se on
  proširio u mnogim jezicima, pa se i danas upotrebljava u
  značenju: „obmana“, „smišljena varka“ ili „lažni blesak
  koji sakriva neuspeo sadržaj nečega“.
  I u nas se taj izraz često upotrebljava, što nije ni
  čudno, jer u našem društvu ima dosta lažnog sjaja,
  idejnih kulisa i fraza iza kojih ne stoji ništa, osim
  siromaštva i praznine, koji se nikakvim obmanama ne
  daju sakriti. Zato u novinama često možemo pročitati
  ovakve naslove:
  Potemkinova sela u „Cinkarni “ ili: Potemkinova
  ekonomija i sl. U jednom listu objavljen je i članak pod
  naslovom Potemkinovi autobusi. U podnaslovu se
  objašnjava o čemu se, u stvari, radi: ,Da bi pokazali
  televizijskim snimateljima kakva, tobože, neopisiva
  gužva vlada na autobuskoj stanici i kako je opravdano
  graditi još jedan takav objekat, vozači vrnjačkog
  ’Autoprevoza’ izgurali su na stanicu sve svoje
  autobuse.“
  Tako smo, eto, pored Potemkinovih sela, dobili i
  izraze Potemkinova ekonomija, Potemkinovi autobusi, pa
  čak, u jednom slučaju, i Potemkinovi tenkovi!?
  Ipak, izraz Potemkinova sela je onaj prvi i pravi i
  on se upotrebljava u svakom slučaju kada je reč o
  obmani, smišljenoj varci i sl. Tako, onda, možemo
  govoriti, najčešće s pravom, o Potemkinovim selima u
  našoj privredi, kulturi, školstvu i drugim oblastima
  društvenog života. Stoga je i jasno što nam se sve tako
  brzo ruši, kao ona Potemkinova tvrđava u Hersonu, na
  obalama Crnoga mora.