O.K.

Zašto se kaže O.K.

U običnoj, pa i službenoj komunikaciji, kad se želi
da iskaže saglasnost s nekim predlogom, nekom
tvrdnjom, ocenom i sl., u nas se obično kaže. „O-ke!“ (ili
se napiše: O.K.). To bi trebalo da znači: „u redu“, „u
redu je“, „tako je“, „sve je ispravno“ i sl. Govori se i:
„Sve je to O.K.“, umesto „sve je u redu“, „sve je
korektno“ itd. Isto značenje skraćenica O.K. ima i u
engleskom jeziku, iz koga smo je preuzeli, kao što su je,
pod snažnim uticajem engleskog, preuzeli i mnogi drugi
evropski jezici.
Poreklo ove, mogli bismo reći – internacionalne
skraćenice, koja „pokriva“ izraz „u redu“, više je nego
zanimljivo. U lingvističkim raspravama i etimološkim
rečnicima dato je više raznih objašnjenja kako je ona
nastala. Ima čak desetak „teorija“ o poreklu skraćenice
O.K.
Sve one slažu se samo u jednom: nastala je u
Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama (u zemlji
„Ujka Sama“).
Ali kako?
Ovde ćemo navesti samo četiri najzanimljivija
objašnjenja.
Prvo od njih upućuje na stari indijanski izraz okeh,
sa značenjem: „tako je“, „to je tako“. To je onda
preneseno u američki engleski izgovor kao „oukej“
(„ou-kei”) pa je prema tome načinjena skraćenica O.K.,
s istim značenjem kao u indijanskom Drugo objašnjenje vezuje se uz ime jednog ranijeg
železničkog službenika, Obedija Kelija, koji je, navodno,
uredan prijem poštanskih pošiljki, tačnije: paketa,
potvrđivao inicijalima svoga imena i prezimena O.K.
(Obadiah Kelly). Kasnije je to dobilo i opšte značenje:
„u redu je“.
Treće objašnjenje nešto je duže i vezano je za
određene istorijske događaje.
Na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim
Američkim Državama 1840. godine demokratski
kandidat Magrtin van Buren nazvan je „Čarobnjak od
Kinderhuka“ (,,Wizard of Kinderhook”), a kasnije i
„Stari Kinderhuk“ (engl. „Old Kinderhook“), po imenu
njegovog rodnog sela u Hadson Veliju (Hudson Walley).
Prema nadimku „Old Kinderhook“, grupe demokrata,
pobornika Van Berenovog izbora za predsjednika SAD,
osnovala je Demokratski O.K. klub (Democratic O.K.
Club). Van Berenovi pobornici uzeli su skraćenicu O.K.
kao neku vrstu slogana, kojim su najbučniji
propagandisti, uzvikujući: „Ou-kei“, razbijali mitinge
protivničkih liberala. Kasnije je, navodno, izraz O.K.
(„ou-kei) prihvaćen u opštem značenju kao sinonim za
oznaku „all right“ („ol rajt“) – „u redu“, „u redu je“
ispočetka u smislu ocene podobnosti kandidata za
članove već pomenutog „Demokratskog O.K. kluba“.
Poslednji deo ovog objašnjenja deluje malo
nategnuto, ali, eto, ipak postoji, pa ga je valjalo izneti.
Mislim da je to O.K.
Na kraju, četvrto objašnjenje polazi od
pretpostavke da je skraćenica O.K. proizvod pravopisne
greške, odnosno lošeg spelinga (bad spelling). Navodno su neki uglednici bili nedovoljno pismeni, nisu poznavali
engleski pravopis, pa su izraz „all correct“ pisali onako
kako se izgovara („ol korekt“), dakle fonetski, kao kod
nas. Ili, što bi se reklo – po Vuku. Tako je onda umesto
skraćenice A.C. („all correct“) ispala skraćenica O.K.
(dosledno prema izgovoru), dok je značenje ostalo isto:
„sve je ispravno“, „uredu je“ i sl. Zanimljivo je da se
ovakvo nepoznavanje engleskog pravopisa i toliki stepen
nepismenosti, iz koje je proizašla i skraćenica O.K.,
pripisuje uglednom Džonu Džekobu Estoru (John Jacob
Astor), pa čak i predsedniku SAD, Endru Džeksonu
(Andrew Jackson).
Ovo tumačenje, samo bez pominjanja imena i
istorijskog konteksta, prihvata i Bratoljub Klaić, u čijem
je velikom Rječniku stranih riječi A-Ž zabeleženo:
„O.K. (čit. o kej) – govorna skraćenica za eng. all
correct (čit. ol korekt) – sve je ispravno, u reu je
(američki izraz)“ (V. izd. 1978, str. 966 a.) Ostali naši
rečnici stranih reči ne kažu o tome ništa.
Teško je reći koja je od svih iznesenih „teorija“ o
nastanku skraćenice (i izraza) O.K. tačna. Što se mene
tiče, sve su one O.K., osim, možda, one najzapetljanije i
najduže, koja, kako je već rečeno, deluje pomalo
nategnuto.