NIZAK UDARAC

Zašto se kaže NIZAK UDARAC

Ustaljeni izrazi u jeziku (frazeologizmi) najčešće
imaju svoje korene u narodnim običajima i verovanjima,
u religiji i mitologiji, ili istorijskim događajima. Veoma
ih je malo koji potiču iz sveta sporta. Jedan od njih je
nizak udarac.
Ovaj izraz vezan je za najpopularniju borilačku
veštinu – boks. Pravilima te sportske discipline, naime,
zabranjeni su tzv. „niski udarci“, tj. gađanje protivnika
pesnicama niže od grudnog koša. Posebno su zabranjeni
udarci u predelu žličice, tj. u pleksus, gde se nalazi važan
živčani splet, čija povreda može izazvati tragične
posledice. Jači udarac u taj deo tela („udarac u pleksus“)
uzrokuje nesvesticu, a neretko i srčani zastoj, usled čega
može nastupiti čak i smrt. Stoga bokseri, za koje je taj
sport viteško nadmetanje u snazi i veštini, a ne prilika da
ozlede ili usmrte protivnika, strogo paze da ne zadaju
„niske udarce“. Boks se upravo po tome i naziva
„plemenitom veštinom“. Tu mora biti sve čisto i pošteno,
pa se zato zadavanje „niskih udaraca“ osuđuje i kažnjava
kao nemoralan čin, kome pribegavaju samo oni koji
nemaju ni snage ni talenta da se bore korektno i fer.
Izraz nizak udarac (češće u množini: niski udarci)
prenesen je iz sporta i u druge oblasti, pa se danas
upotrebljava u svim prilikama kada se želi reći kako se
neki učesnik u nadmetanju ma koje vrste (bilo da je reč o
polemikama, borbi za radno mesto, položaj ili sl.) služi
nedozvoljenim i nepoštenim sredstvima. Takvi obično,
umesto da se služe argumentima, nastoje da moralno
unize svoga protivnika, da ga unište iznošenjem prljavih detalja i podmetanjima najniže vrste. Efekat je obično
obrnut: moralna ljaga pada upravo na one koji se služe
nečasnim sredstvima, koji posežu za „niskim udarcima“.
U smutnim vremenima, u kojima dolazi do
srozavanja mnogih vrednosti, pa i ljudskog morala,
„niski udarci“ su česta pojava. Tako je i J. Matešić, u
Frazeološkom rječniku, uz odrednicu nizak udarac
(propraćenu objašnjenjem da je to „nepošten/prljav
napad na čiji ugled, na čiju čast“) dao ovaj
karakterističan primer:
„Malo je tu, uistinu, fer nadmetanja, na čistini,
pred nepristrasnim promatračima, s čistim argumentima i
bez niskih udaraca.“
A pisac aforizama S. Lazari iskazao je, duhovito i
jetko, još jednu veliku istinu:
„U visokom društvu ima najviše niskih udaraca.“