MEDENI MESEC

Zašto se kaže MEDENI MESEC

Prvi mesec bračnog života naziva se obično –
medeni mesec. Taj izraz potiče iz romana Zadig ili
Sudbina, koji je napisao čuveni francuski filozof i
književnik Volter, pravim imenom Fransoa-Mari Arue
(1694-1778). U tom svom romanu, objavljenom 1747, u
trećoj glavi, on piše:
„Zadig je iskusio da je prvi mesec braka, kao što je
opisao u knjizi Zend, medeni mesec, a drugi je – pelinov
mesec.“
Volter se ovde, u stvari, oslonio na staro
istočnjačko iskustvo, slikovito izraženo i u narodnom
stvaralaštvu odgovarajućom izrekom, da su prvi dani u
braku ispunjeni srećom i zadovoljstvom (što simbolizuje
med), a kasnije životnim problemima i nevoljama
(pelin).
U našem se jeziku izraz medeni mesec upotrebljava
u više značenja.
Osnovno je: „prvi mesec (ili prvo vreme) života u
braku“, kao u primerima datim u Rečniku SANU:
„Moja žena je sva blistala nekom radošću…Medeni
meseci, ta divna vremena bezbrižne ljubavi, prošli su
brzo (Živad. L53). Neko vreme mladenci /će/ ostati u
Carigradu i ondje sprovesti medene mjesece (Drž. V. 1,
121). Ako je njima /mladencima/ medeni mjesec, nije
nama (Kušan Ј. 1,252).“
U širem smislu medeni mesec označava prve,
sretne dane uopšte. Tako je u ovim primerima iz već
navedenog izvora: „U prvim danima radikalne vlasti, u prvim
medenim mesecima radikalne nove ustavnosti, desili su
se strašni… događaji. (MH 1890, 81/2). Meternih…
gledao je da iskoristi medeni mesec francuskoaustrijskog prijateljstva, da bi proniknuo u planove
Napoleonove (Pop. V. 1,8).“
U svom osnovnom značenju („prvi mesec života u
braku“) izraz medeni mesec obično je povezan sa
bračnim putovanjem, pa se u tom smislu ponekad i
upotrebljava. Ј. Matešić, u svom Frazeološkom rječniku,
navodi ovaj primer:
„Supruzi su najednom nestali iz Zagreba i tek se
nakon nekoliko dana saznalo da su otputovali na drugi
medeni mjesec.“
Prema tome, medeni mesec je ne samo „prvi mesec
života u braku“ ili „prvo (sretno) vreme u bilo kakvoj
situaciji, dok još nisu nastali problemi i razočarenja“
nego i „bračno putovanje“, koje se, po pravilu, podudara
sa prvim mesecom braka.
Sva ta značenja izraza medeni mesec mi u živom
govoru, naravno, osećamo i razlikujemo. Ono što je
novo saznanje, jeste da je on nastao sredinom XVIII
stoleća, na osnovu starog iskustva o bračnoj sreći, i da je
iz Volterovog dela, odnosno iz francuskog jezika,
prenesen u mnoge druge jezike na svetu, pa tako i u
srpski.