LAKONSKI ODGOVOR

Zašto se kaže LAKONSKI ODGOVOR

Izraz lakonski odgovor nije proistekao iz mita i
legende, ali je narod od koga baštinimo taj izraz nosio
legendarno ime i ušao u legendu, pre svega po svojoj
hrabrosti, ali i drugim vrlinama duha, među kojima je i
sposobnost kratkog i jasnog izražavanja.
Lakonci ili Lakedemonjani bili su stanovnici
Lakonije ili Lakedemonije u staroj Grčkoj. Drugo,
poznatije ime ove pokrajine i države je Sparta. Lakonci
su, dakle, isto što i Spartanci. Od imena Spartanci dobili
smo izraz spartanski odgoj, a od Lakonci – lakonski
odgovor, o kome je ovde upravo reč. (O „spartanskom
odgoju“ reći ćemo nešto više u sledećoj priči.)
Lakonija se nalazila na jugu Peloponeza. Ime joj
je, po legendi, dao Zevsov sin Lakedemon, koji je, opet,
grad Spartu nazvao po imenu svoje supruge. Oba su ta
imena, dakle, legendarnog porekla i međusobno se često
izjednačuju, jer se Sparta, kao grad-država, protezala i na
šire područje.
Spartanci (ili Lakonci) bili su ratnički narod.
Pobedom (u Peloponeskom ratu 431-404. godine pre n.
e.) nad Atinom, najrazvijenijom helenskom državom i
najvećom pomorskom silom u to vreme, Sparta preuzima
prvenstvo u Grčkoj. Ali, u takmičenju s Tebom (s kojom

 1. god. pre n. e. gubi bitku kod Leuktre), ova moćna
  država postepeno slabi da bi sredinom drugog stoleća pre
  n. e., kad su Rimljani pokorili Grčku, postala nevažan
  grad u pokrajini Aheja.
  U stalnoj borbi s neprijateljima Lakonci su jačali
  ne samo svoja tela nego i duh. Negovali su i cenili
  sažeto, precizno i jasno izražavanje, pa su ostali
  zapamćeni po kratkim, dobro smišljenim i duhovitim
  odgovorima svojim protivnicima. Tako je nastao izraz
  lakonski odgovor.
  Najpoznatiji, ujedno i najkraći, lakonski odgovor
  odnosi se na jednu pretnju Filipa Makedonskog. Kad je
  taj veliki vojskovođa poslao spartanskim vođama preteću
  poruku: „Ako uđem u Lakoniju, sravniću Lakedemon sa
  zemljom“, oni su mu odgovorili jednom jedinom rečju:
  „Ako“.
  U drugoj prilici, primivši poruku da Persijanci
  dolaze u tolikom broju da će svojim strelicama zamračiti
  sunce, Lakonci su mirno odgovorili: „Barem ćemo se
  boriti po hladovini.“ I na upozorenje da je neprijatelja
  mnogo i da će im se teško odupreti imali su oni spreman
  odgovor: „Utoliko će naša slava biti veća.“
  Jezgrovitost i izražajnost nije bila karakteristična
  samo za lakonske odgovore, nego i za njihov stil
  izražavanja uopšte. Poznata je lakonska poruka Gorgone,
  žene spartanskog kralja Leonide, junaka s Termopila.
  Kada je ispraćala sina u rat, pružajući mu štit, kratko je
  rekla: „S njim ili na njemu!“, što je značilo: „Ili mi se
  vrati živ sa štitom, kao pobednik, ili mrtav na štitu “
  (Spartanci su, naime, imali običaj da poginule ratnike
  donose kući na štitovima.)
  Najčuvenija lakonska poruka u istoriji sigurno je
  Cezarov izveštaj Senatu nakon pobede nad Farnakom u
  bici kod Zele 47. god. pre n. e. Sastojala se samo od tri
  reči: veni, vidi, vici (u prevodu: „Dođoh, videh,
  pobedih“).
  Tako se, eto, pored lakonski odgovor može kazati i
  lakonska poruka, lakonski stil, lakonski govor,
  lakonizam itd. Pridev lakonski, naime, odnosi se na sve
  slučajeve kad je reč o sažetom, odsečnom, jasnom i
  iskričavom izražavanju, kakvo se u nas danas neguje
  samo u aforizmima.