KROKODILSKE SUZE

Zašto se kaže KROKODILSKE SUZE

Za čoveka koji se pretvara da je ojađen i ožalošćen
zbog nečije nesreće, a u stvari se potajno tome raduje,
koji javno oplakuje žrtvu vlastitog nasilja ili spletke,
kaže se da lije (ili roni) krokodilske suze. Krokodilske
suze su, dakle, izraz koji znači krajnje licemerje, on
označava lažno sažaljenje, lažno izražavanje žalosti i sl.
Evo jednog karakterističnog primera iz
Matešićevog Frazeološkog rječnika:
Moje uzbuđenje kod mojeg posmrtnog slova nad
otvorenim grobom tragično i naglo preminulog
profesora Penara… Kujundžić proglašava za
„krokodilske suze“. – VUS1976.
Ne veruju, znači, čoveku da je bio iskren, da je
pokojnika stvarno žalio, iako je lepo i dirljivo govorio na
njegovoj sahrani!?
Lažno saosećanje, iskazano frazemom krokodilske
suze susrećemo i u ovom primeru, ispisanom sa
požutelih stranica jednog lista:
„Naša plivačica Atina Bojadži vratila se iz Kaira,
gde je osvojila drugo mesto na međunarodnom
takmičenju. Pre odlaska najviše se bojala krokodila, jer
je morala osam časova da pliva u Nilu.

 • Razočarala sam se – rekla nam je juče. – Nisam
  videla nijednog krokodila…
  Međutim, ova ’krokodilska atmosfera’, ipak nije
  mimoišla Atinu Bojadži. Kad se, po povratku, požalila
  na svoje nerešive materijalne probleme oko učešća na međunarodnim takmičenjima, u Plivačkom savezu su
  prolili – krokodilske suze.“
  Ovakvih primera moglo bi se navesti dosta, jer
  ljudi često, umesto stvarnog sažaljenja i pomoći onima
  koji su u nevolji, bezdušno i pretvorno liju krokodilske
  suze. To je, međutim, druga tema, za druge prilike. Mi
  ćemo se ovde pozabaviti samim tim izrazom i objasniti
  kako je i zašto nastao.
  Krokodil je strašna zver, krvoločna i bezdušna, pa
  je čudno da može uopšte da plače, a kamoli da nekoga
  žali, makar i uz pretvaranje. Kako su, onda, lažne suze
  povezane upravo s krokodilom?
  Razloga za to ima. Krokodil zaista ponekad plače,
  ali ne od tuge i žalosti, već zato što su mu suzne i
  pljuvačne žlezde u tesnoj vezi, pa kad proždire žrtvu,
  refleksno suzi, pušta krupne suze.
  Narodi koji žive u krajevima gde ima krokodila
  zapazili su tu pojavu, pa su počeli verovati da krokodili
  oplakuju svoje žrtve. Otuda, onda, i izraz krokodilske
  suze – „lažne suze“, „lažno sažaljenje“.
  Pored krokodilskih suza postoji i izraz krokodilski
  smeh, sa značenjem: „lažan, neiskren smeh“ U Rečniku
  Matice srpske zabeležen je ovaj primer:
  „Čim ostadosmo sami, ona prsnu u svoj
  krokodilski smeh…“ Lako je objasniti kako je nastao
  ovaj izraz. Pošto su krokodilske suze – „lažne suze“,
  pridev krokodilski dobio je značenje – „lažan“, pa je tako,
  onda, i lažni smeh postao – krokodilski smeh.