IZVUĆI DEBLJI KRAJ

Zašto se kaže IZVUĆI DEBLJI KRAJ

Ovo je jedan od frazema, ako nije i jedini, koji
može imati dva značenja. Uz to još i – suprotna!? U
rečnicima našeg jezika, naime, zabeleženo je da izvući
deblji kraj znači: ,,a) pri deobi dobiti bolji, vredniji deo“
i ,,b) vrlo loše proći“ ili „nastradati“, „nadrljati“.
Prvo značenje, kao što i sam izraz pokazuje,
vezano je za deobu nečega, pa je onda sasvim logično da
je u toj situaciji bolje dobiti deblji nego tanji kraj, tj. više
nego manje. Tu je, dakle, sve jasno. Ali, odakle onda
ono drugo, suprotno značenje: „proći loše“, „nastradati“,
koje se, pored ostalog, otkriva i u karakterističnom
novinskom naslovu: Radnici izvlače deblji kraj. Iz
sadržaja toga članka, naime, proizlazi da radnici u deobi
dohotka ne dobijaju deblji, vredniji deo. Nasuprot tome,
oni su stalni gubitnici, oni uglavnom prolaze loše. Da je
to tačno, svedoči još jedan, sličan naslov, koji smo našli i
zabeležili u istim novinama: Radnička klasa izvlači
deblji kraj.
Ovo značenje frazema izvući deblji kraj može se
protumačiti jedino ako se uzme u obzir još jedan frazem,
takođe čest u našem jeziku. To je svima nam poznata
izreka: batina ima dva kraja, koja nas upozorava da se
borba batinama ili palicama može u bukvalnom, ali i u
prenesenom smislu, završiti dvojako: ili povoljno, ili
nepovoljno, tj. dobro ili loše. Pošto se batina obično drži
za tanji kraj, onaj koga tuku i koji, dakle, prolazi loše,
stvarno izvlači deblji kraj. Otuda onda i takvo značenje
pomenutog izraza Zanimljivo je da se u istom značenju („proći loše“)
upotrebljava, i to pretežno u hrvatskoj govornoj praksi, i
izraz izvući tanji kraj. To je, verovatno, nastalo prema
onom prvom značenju. Ako neko pri deobi izvuče deblji
kraj, znači da dobija i veći, a time i bolji deo. On, dakle,
prolazi bolje. A onaj ko izvuče tanji kraj, logično, prolazi
lošije. Prema tome, prvo, pozitivno značenje izraza
izvući (izvlačiti) deblji kraj nastalo je u situaciji neke
deobe, a drugo, negativno (loše proći“ i sl.) prema izrazu
batina ima dva kraja.
Treba reći da postoji još jedan sličan izraz. To je
izvući kraći kraj, koji uvek znači: „proći loše“ i sl. On je,
kako su jezikoslovci već razjasnili, nastao iz običaja da
se neugodni poslovi ili zaduženja dodeljuju izvlačenjem
štapića ili šibica, od kojih je jedna kraća od ostalih. Onaj
ko izvuče kraću šibicu ili štapić, gubitnik je i mora se
pomiriti s izvršenjem neugodnog posla ili zadatka. Otuda
je i negativno značenje izraza izvući kraći kraj sasvim
logično.
Kako god okreneš, nije dobro izvući ni deblji kraj
(batine), ni tanji (tačnije: kraći) kraj pri izvlačenju šibica.
Jedino je pri kakvoj deobi dobro izvući deblji, tj. veći,
bolji kraj. A kad izraz izvući deblji kraj ima jedno, kad
drugo značenje, obično se da zaključiti na osnovu samog
konteksta. Tu, dakle, nema posebnih problema.