GLUP DO DASKE

Zašto se kaže GLUP DO DASKE

U našem uličnom žargonu može se često čuti kako
za nekoga derana kažu da je „glup do daske“.
Nije teško odgonetnuti da izraz Glup do daske, koji
se u nas upotrebljava uglavnom u argou (govoru užih
grupa ili pojedinih sredina), znači: „glup dokraja,
potpuno, skroz glup“. Ostaje, međutim, nejasno zašto se
umesto ,,dokraja“ ili slično kaže “do daske“.
U prvi mah moglo bi se pomisliti da je to u vezi s
izrazom fali mu (nedostaje) jedna daska (u glavi), što će
reći da je neko glup, ograničen, šašav, ćaknut i sl. Ipak,
ta dva frazema nemaju jedan s drugim nikakve veze
(osim što se podudaraju u reči daska). To se može
dokazati činjenicom da postoji i izraz pijan do daske, uz
koji Matešić daje kratko tumačenje: „sasvim pijan“.
Kaže se još i odvrnuti ili odšarafiti (npr. radio) do daske,
opet u značenju: „sasvim“, „dokraja“. (Misli se na
pojačavanje tona okretanjem ,dugmeta“ do krajnjih
mogućnosti.)
Kao što vidimo, samo do daske u svim ovim
slučajevima znači: „sasvim“, „skroz“, „dokraja“. Odakle
to značenje?
Vozači automobila setiće se još jednog izraza koji
u svom sastavu ima ono „do daske“. To je gas do daske
ili, potpunije: pritisnuti (pričepiti) gas do daske.
Značenje je opet u suštini isto: „uraditi nešto dokraja,
skroz“, a to je u ovom slučaju: „pritisnuti gas, tačnije
papučicu za gas, do samog kraja“ – da bi se time postigla
maksimalna brzina. I upravo tu se nalazi ključ za objašnjenje nastanka frazema koji u svom sastavu imaju
vezu do daske.
Za razliku od svih drugih navedenih izraza, u
izrazu gas do daske – reč daska upotrebljena je u pravom
značenju. Tako se, naime, u automehaničarskom i
vozačkom govoru (žargonu) naziva podloga na kojoj leži
papučica za gas (kod automobila i motornih vozila
uopšte). Prema tome, pritisnuti gas do daske znači
bukvalno: „potisnuti polugu gasa, ili dovoda goriva, do
same podloge (daske)“, to će reći – do samog kraja.
Prenošenjem na druge slučajeve (gde daske
stvarno nema) veza do daske dobila je novo, preneseno
značenje, koje zapažamo u mnogim izrazima, kao što su:
Glup do daske, pijan do daske, zaguljen (tj. „isključiv,
netrpeljiv”) do daske, pa onda: odvrnuti (ili odšarafiti)
do daske, Grešiti do daske, zastraniti do daske itd.
Za sve ove izraze karakteristično je dvoje:
1) da pripadaju uglavnom razgovornom jeziku (i
to argou ili žargonu) i
2) da im je izvorište u oblasti tehnike
(automobilizma), po čemu pripadaju skupini
frazeologizama koji su veoma retki.