EVIN KOSTIM

Zašto se kaže EVIN KOSTIM

Mnogi ustaljeni izrazi u našem jeziku ponikli su iz biblijskih priča i imaju svoj koren u Svetom pismu (Staroga ili Novoga zavjeta). Takvi su izrazi: biti u sedmom nebu, Adamova jabučica, smokvin list, Sodoma i Gomora, Nojeva barka, žrtveni jarac, zvezdavodilja, Judin poljubac, ići od Pontija do Pilata, prati ruke, nositi (svoj) krst, itd. Među njima je i Evin kostim, o kome ćemo ovom prilikom kazati nekoliko reči. Poznato je da su, prema Bibliji, prvi ljudi bili Adam i Eva. U Knjizi Postanja govori se o tome kako je Bog prvo stvorio Adama i dao mu to ime (koje na grčkom znači doslovno -,,čovek“). Priča dalje teče ovako: „I reče Gospod Bog ’Nije dobro da čovek bude sam: načiniću mu pomoć kao što je on.’ Tada Gospod Bog načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u vazduhu, i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u vazduhu i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospod Bog pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeočovjeku napravi Gospod Bog ženu, pa je dovede čovjeku… A bijahu oboje goli – čovjek i njegova žena – ali ne osjećahu stida..“ Iz ovakve biblijske predstave o prvim ljudima, koji su u početku živeli u raju hodajući potpuno goli, nastao je mnogo kasnije izraz Evin kostim, sa značenjem: „(biti) go, nag, neodeven“. U istom značenju upotrebljava se i izraz Adamov kostim.Oba ova izraza mogu se čuti u običnom govoru i sresti na stranicama novina i časopisa. Tako je jedan našlist doneo zanimljivu vest kako se na nekom maskenbalu pojavilo nekoliko mladića u „Adamovom kostimu“. Takođe je zabeleženo da je jedan lakovernik skupo platio ulaznicu za baletsku predstavu, jer je bilo najavljeno da će solistkinja baleta nastupiti u „Evinom kostimu“. Sličnih primera ima u našoj štampi na pretek. Evo jednog od njih: „Nudistička plaža Kandarola najstarija je na Jadranu, što ukazuje da je pokret kupanja u ‘Evinom kostimu’ vrlo rano zahvatio i našu zemlju…“ Nudisti (od lat. nudus – „nag“, „go“ ,,neodeven“), ili, kako ih još nazivaju – naturisti (od lat. natura -,,priroda“) veliki su poklonici Evinog (i Adamovog) kostima. Oni vole da se tako goli sunčaju i kupaju. Valjda zato da bi se oslobodili svih stega i, poput Adama i Eve, osećali se kao u raju. Na račun nudista prave se često i šale, kao što je ona o jednoj našoj poznatoj estradnoj zvezdi, pristalici naturizma. Viđena je, kažu, na plaži u Evinom kostimu – sa dekolteom.