CRNA MARICA

Zašto se kaže CRNA MARICA

Policijska kola, kojima se prekršioci zakona
sprovode u zatvor, zovu se u nas crna marica, ili samo
marica. U Rečniku srpskohrvatskoga književnog jezika
Matice srpske uz reč marica (napisanu upravo tako: s
malim početnim slovom) zabeležena su ova dva
karakteristična primera: „Nešto posle 12 časova ’marica‘
je krenula noseći doktora Mišovića prema istražnom
zatvoru. Pol. 1959. Psovao je kad su ga strpali u maricu.
Dav(ičo). “
Iako je u nas poznat i dosta raširen, izraz crna
marica, ili samo marica, nije našeg porekla. Preuzeli
smo ga iz engleskog jezika. Nastao je u Severnoj
Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, i to od
vlastitog imena jedne žene. Black Marie (ili Maria), u
prevodu na naš jezik: Crna Marica (ili Marija). Bilo je,
naime, popularno ime jedne američke crnkinje, koja je
svojevremeno u lučkom gradu Bostonu držala mornarsku
krčmu. Pravo joj je ime bilo Marie ili Mara Lee (Marica,
odnosno Marija Li). Bila je krupna i jaka, pa je, kao
„snagator“, pomagala policiji tako što je ubacivala u
policijska kola pijane prestupnike iz svoga lokala i
okoline. Po tome je postala poznata u celom Bostonu, ali
i u okolnim gradovima i državama Amerike, pa su ljudi
policijska kola koja odvoze uhapšenike u zatvor prozvali
po njoj black Marie. Izraz se uskoro proširio i izvan
Amerike, pa je tako dospeo i do nas u obliku crna
marica, ili jednostavnije – marica.
Ne treba posebno isticati da se Black Mape (ili
Maria) kao naziv za policijska patrolna kola zadržao u engleskom jeziku do danas i normalno se upotrebljava
kao i kod nas crna marica, ili, kraće, marica.