Category: Zasto se kaze

Nafta crno zlato

Veoma mali broj ljudi dolazi uopšte u dodir s naftom. Nalazi se skrivena u mnogim proizvodima i ima različitu upotrebu. Nafta je mnogostrana i važna supstanca. To je materija koja podmazuje našu svakodnevnicu.Zamisli nakratko zemlju u kojoj nema nafte. Mnogi automobili ne bi vozili, zimi bi već ina stanova ostala bez grejanja, takođe ne bi […]

SAPUNSKA OPERA

Sapunska opera je izraz koji je u srpski jezik ušao,moglo bi se reći, tek u novije vreme – negde posleDrugog svetskog rata. Danas se obično kaže samosapunica. To je odista specifičan i redak izraz i malo muko u nas zna pravo značenje. Pored ostalog, nije uvrštenni u jedan rečnik našeg jezika, pa ni onaj frazeološki,koji […]

NOVINARSKA PATKA

Postoje tri objašnjenja kako je nastao izraznovinarska patka. Po jednom, najmanje verovatnom, tajizraz potiče od skraćenice NT, kojom su, navodno, uredakcijama listova obeležavali sumnjive i neproverenetekstove dospele s raznih strana. To bi kao trebalo daznači latinski „non testatur“ („nije provereno“, ili neštoslično). Pošto se latinska skraćenica NT čita „en-te“, atako upravo u nemačkom jeziku glasi […]

ŽUTA ŠTAMPA

Izrazom žuta štampa označava se u nas, a i drugdepo svetu (u engleskom, ruskom i mnogim drugimevropskim jezicima), određena vrsta dnevnih iperiodičnih listova. To su oni ,,jeftini“, „petparački“,„bulevarski“, „tračerski“, „revolveraški“ ili „pištoljlistovi“ koji donose senzacionalne i neproverene vesti,služeći se svim sredstvima da privuku i zadržeinteresovanje šireg kruga čitalaca.„Žutu štampu“ svi čitamo – redovno, ili barpovremeno. […]

SEDMA SILA

Štampa, novinari i novinarstvo uopšte u nas seobično nazivaju sedma sila. Da je štampa (žurnalistika,novinarstvo) stvarno sila, koja može bitno da utače najavno mnenje, a time i na događaje u ratu i miru,pokazalo se dosad nebrojeno puta. Ali zašto je to bašsedma sila i koje su, onda, prethodnih šest?Odgovor na ovo pitanje nije jednostavno dati, […]

UĆI NA MALA VRATA

Po logici stvari, moglo bi se reći da je teže ući namala nego na velika vrata. Jer, mala su vrata tesna, uska,a velika široka. U jeziku, međutim, pa i u životu, nijetako; upravo je obrnuto: lakše se ulazi na mala nego navelika vrata. Kako to?Pa, evo, ovako. Redovnim putem, po zakonu,preko zvaničnih konkursa, naš čovek […]

PALA SEKIRA U MED

Kad se nekome desi nešto lepo, kad mu seiznenada osmehne velika sreća, ili kad postigne uspeh uživotu, u nekom poduhvatu i sl., obično se kaže da mu jepala sekira u med.Što se meda tiče, on je ovde sasvim logičan, jer, uprenesenom smislu, označava slast i zadovoljstvo, a timei sreću. Ali kako objasniti sekiru? Zašto se […]

PASJA VRUĆINA

Velika žega, obično krajem jula ili početkomavgusta, kad sunce nemilosrdno peče, pa ljude koji živeuz more obuzme „fjaka“, a naše Lale po Vojvodinidremež, kad se i sama priroda ukoči, pritisnuta jarom,bez i najmanjeg daška osvežavajućeg vetra, takva žeganaziva se u nas, pa i u jezicima nekih drugih naroda –pasja vrućina. Sjajan opis „pasje vrućine“ ili […]

PREKI SUD

U našem pravosudnom sistemu postoje, ili supostojali razni sudovi: osnovni (ili opštinski) sud, viši (iliokružni) sud, vrhovni sud, pa onda privredni sud, crkvenisud, vojni sud, istražni sud, a u religiji još i poslednji ilistrašni sud itd. Svi ti nazivi sami po sebi kazuju o kavomje sudu reč. I kad se kaže preki sud, znamo uglavnom […]

NADŽAK-BABA

Nadžak-baba je „zla, džandrljiva, svadljiva osoba(obično ženska); uopšte zla, rđava ženska osoba“.Ovo objašnjenje, dato u velikom Rečniku SANU(XIV, 646), propraćeno je primerima iz dnevne štampe idela naših pisaca (Isidore Sekulić, A. G. Matoša idrugih):„Ta je baba brbljiva, nadžak-baba (Pol., 1951,13751/13). Što se tiče sobnog uspremanja, bio je gorinego žena, prava nadžak-baba (Sek. 10, 244)… Neudatakći […]