BACITI RUKAVICU

Zašto se kaže BACITI RUKAVICU

Prema Rečniku Matice srpske, izraz baciti kome
rukavicu znači: „izazvati koga na dvoboj; stupiti u
borbu, oštro se suprotstaviti u nekom sporu“.
Isto objašnjenje daje i J. Matešić u Frazeološkom
rječniku, potkrepljujući to primerima, među kojima su i
ova dva: „Nema smisla da se kreće gradom, kad je već
bacio rukavicu, treba da prihvati bitku… -F 1962.
Maršal dobro zna da bi se strahoviti požar razlio
njegovim zemljama, on ne sme prkosno dobaciti
rukavicu jednom svijetu koji je moćniji od njega. –
Batušić 2 “
Ovaj frazem često se upotrebljava i u
svakodnevnom govoru, a posebno u dnevnoj štampi.
Tako u novinama čitamo:

 • Vlast je sama bacila rukavicu. – Rukavica
  bačena Bosni i Hercegovini – Gorbačov imenovao 15
  članova Predsedničkog saveta i bacio novu rukavicu
  progresivnim snagama zemlje.
  Nasuprot ovome stoji izraz prihvatiti bačenu
  rukavicu, sa značenjem: „pristati na dvoboj ili borbu,
  raspravu, spor“. Tako je u ovim primerima iz novina:
 • Todor Pelivanov prihvatio bačenu rukavicu
  Koleta Čašula. – Zašto su umetnici prihvatili „bačenu
  rukavicu“.
 • Ćima prihvatio bačenu rukavicu…
  Govori se još i odbaciti (ili vratiti) bačenu
  rukavicu, u smislu: „ne prihvatiti, odbiti izazov na dvoboj, borbu, spor i sl.“ Matešić to ilustruje ovim
  primerom:
  „Nije imao volje da se prepire s njim, ali isto tako
  nije mogao odbaciti bačenu rukavicu.“
  Primera, kao što vidimo, ima dosta, i u štampi i u
  rečnicima našeg jezika. Nijedan od tih izvora, međutim,
  ne daje objašnjenje kako su nastali izrazi o kojima je
  ovde reč. A ono je zanimljivo i vredi ga čuti.
  U srednjem veku, vitezovi, pa i drugi ugledni ljudi,
  međusobne razmirice (najčešće zbog povrede lične časti
  i ugleda) rešavali su obično duelima (dvobojima).
  Protivnici su pred svedocima ukrštali mačeve, ili su sa
  određenog rastojanja pucali jedan u drugoga. Onaj koji
  ostane na megdanu bio je pobednik. Pobeđeni je retko
  kad ostajao u životu. Tako su u dvobojima, braneći svoju
  čast, izgubila život i dva najveća ruska pesnika:
  Aleksandar Sergejevič Puškin i Mihail Jurjevič
  Ljermontov.
  Dvoboji su organizovani po strogo utvrđenim
  pravilima, a najavljivani su na taj način što je uvređeni
  bacao svome protivniku u lice – rukavicu. Ako bi je ovaj
  podigao, to je značilo da prihvata dvoboj, a ako ne,
  smatralo se da ne pristaje na obračun.
  Odatle su se kasnije razvili ustaljeni izrazi baciti
  (kome) rukavicu, prihvatiti bačenu rukavicu, odbiti (ili
  vratiti) bačenu rukavicu. Oni se, kao što smo videli, i
  danas često upotrebljavaju.